Ettevõte ei ole seejuures paigaldanud ka oma territooriumile päikesepaneele ega elektrituulikuid, et rohelist elektrit võrku müüa - seega peab olema konks mujal.

„Oleme Premias sõlminud Eesti Energiaga lepingu, millega seoti meie elektritarbimine tootmisseadmega, mis toodab taastuvatest allikatest Rohelist Energiat ning meile väljastati selle kohta ka päritolutunnistuse sertifikaat," selgitas Premia Tallinna Külmhoone AS juhatuse esimees Aivar Aus Fortele.

Ehk siis: elekter on turukaup ja turul kaubeldakse ka taastuvenergiaga. Taastuvenergia ülepiirilise kaubanduse võimaldamiseks ja tarbijate informeerimiseks toodetud elektrienergia päritolu kohta on Euroopa Liidus sisse seatud elektrienergia päritolutunnistuste süsteem - igaüks saab osta endale vastava sertifikaadi.

Premia sellise endale ostis ja seeläbi muutuski tema tarbitav elektrienergia täielikult taastuvatest allikatest pärit roheliseks energiaks.

Päritolutunnistusi väljastab üle-euroopaline ühendus AIB ning Eestis kuulub ühendusse süsteemihaldur Elering, kes siinsele kohalikule taastuvenergia tootmisele päritolutunnistusi väljastab. AIB haldab päritolutunnistuste keskset elektroonilist registrit, mis hõlbustab riikidevahelist päritolutunnistustega kauplemist. Elering on püsti pannud ka kohaliku päritolutunnistuste keskkonna.

Nii ei pea Premiale väljastatud sertifikaat siduma tema elektritarbimist ühte konkreetset tehnoloogiat kasutava tootmisseadmega. Süsteem näeb välja nii, et müües kliendile rohelist energiat, on müüja kohustatud tõendama ja klient saab samal ajal kindlustunde, et tema tarbitav kogus on tõesti toodetud taastuvates energiaallikatest. Selleks päritolutunnistusi väljastataksegi.

Kui toodetud taastuvelekter läheb müügiks, siis vastav kogus päritolutunnistusi kustutatakse registrist. AIB platvormi kaudu saavad Eesti elektrikauplejad ja -tootjad müüa oma päritolutunnistusi ülejäänud 20 AIB-ga liitunud riigis.

Taastuvenergiale üleminek ei tähenda Premia jaoks seejuures otsest rahalist säästu. „See polnud tegelikult ka meie eesmärk - kuna meie jäätisetootmine on Eestis suurim, siis on see pigem põhimõtte küsimus, et meie jälg keskkonnale oleks minimaalne," ütles Aus.

„Jäätisetarbija ei ole Eestis täna ses osas veel ehk nii nõudlik, et valiks jäätist selle järgi, kui vastutustundlik tootja on, kuid peame liikuma kolm sammu tarbijate nõudmistest ees, et hoida selles küsimuses oma konkurentsieelist. Samuti mõtleme mitu sammu ette ekspordiklientide tulevikunõudmisi silmas pidades," lisas ta.

Premia kuulub rahvusvahelisse kontserni Food Union, mis koondab mitmeid jäätise- ja piimatootjaid Baltimaades, Taanis, Norras, Rumeenias, Venemaal ja Valgevenes.