Terviseameti andmetel on neljast India mutatsiooniga viirustüve juhtumist üks nimetusega B.617.1 ja kolm B.1.617.2. Just see viimane on liin, mida maailma terviseorganisatsioon (WHO) nimetanud murettekitavaks (Variant of Concern VOC). Seda mutatsiooni on sisse toodud Indiast ja Saksamaalt, ning arvatakse, et see levib kiiremini kui teised variandid.

Koroonaviiruse sekveneerimise andmed möödunud nädala lõpu seisuga näitavad veel seda, et olukorras, kus sekveneeritud on kokku 5722 proovi, on tuvastatud 3792 UK mutatsiooniga viirustüve ja 66 LAV-i mutatsiooniga (osadele vaktsiinidele allumatu) viirustüve neist 37 kohalikku ning 27 sisse toodud juhtu.

See tähendab, et UK viirustüve osakaal on Eestis ligi 95,8% ning koroonaviiruse algversioonist pole enam jälgegi see on ajas nii palju muteerunud ja mutandid on „turu" üle võtnud.

Terviseameti andmeil said Eesti elanikud nakkuse perekonnast 41% , töölt 14%, välismaalt 2,7%, laste- ja õppeasutusest 2,5% ning tervishoiu/hoolekandeasutusest 2,1% juhtudest. Suurenes juhtumite osakaal tööl (12,3% → 14%) ning laste- ja õppeasutuses (2,5% → 3,4%).

Maakondadest kasvas haigestumus Ida-Virumaal (37%), Tartumaal (19%), Valgamaal (16,4%) ja Pärnumaal (7,8%).

Reproduktsiooni alusarv R ehk nakatumiskordaja oli üle-eestiliselt 0,92 piires ja on langenud taas eelmisel nädalal oli see 0,95. Paljuski on R-i langus mõjutatud Harjumaa epidemioloogilisest olukorrast.