Kõikvõimalik plasttaara, rataste ilukilbid, isegi tänavakivid, lihtsalt mustus ja autode tekitatud reostus kõik see vaatab nüüd sellel parkimisplatsiks mõeldud alal vastu:


Kogu selle mustuse sulavesi on vajunud loomulikult kõrvalasuvasse kalaranda, kus on aastaringselt palju ujujaid. Teisel pool on sadama kruiisilaevade saabumiskaid, mis koroonaaja tõttu teadagi aktiivses kasutuses pole.

Riigi keskkonnaasutused saastatud lume ladustamisele mitte mingisuguseid piiranguid ette ei näe ning Tallinna puhul on linnavalitsus selle eest nii vastutaja kui ka kontrollija.

„Seadusandlus otseselt lume ladustamist ei reguleeri, kuid tegevus peab olema kooskõlas üldiste veekaitseliste nõuetega. See tähendab, et vältida tuleb ohtu põhja- ja pinnavee kvaliteedile. Lumekoristustöid ja ladestusplatsidega seonduvat korraldab oma territooriumil kohalik omavalitsus, mistõttu soovitame pöörduda Tallinna linna poole. Eeskirjade täitmise üle teeb ka järelevalvet ennekõike kohalik omavalitsus Tallinna linnas Tallinna munitsipaalpolitsei amet," on teemat kommenteerinud keskkonnaameti veeosakonna juhataja Triin Mägi.