Eestis nagu mujal Euroopas algas sekulariseerumisprotsess 17. sajandi lõpus ja 18. sajandi algul. Kas peab paika mitmel pool meedias avaldatud arvamus, et meie kirikuisadel on viimastel aastatel õnnestunud see protsess ümber keerata ja oma mõju kasvatada?

Milline on luteri kiriku võimekus mõjutada avalikku arvamust ja teha lobby-tööd poliitikute hulgas?

Võrreldes teiste ühiskondadega on eestlased kõige kirikukaugemad. Kui vaadata näiteks inimeste arvu, kes kirikule liikmemaksu maksavad, siis see kandepind on väga väike.