Luurekeskus viitab konkreetsemalt strateegilise juhtimis-staabiõppusele, mis toimub sel korral lääne suunal. „Zapad 2021 aktiivne faas leiab aset 10.-16. septembrini," kirjutab luurekeskus täna avaldatud kaitseväe aastaraamatus.

Venemaa ettepanekul planeeritakse õppus korraldada nii Venemaa kui ka Valgevene ühtsel operatiiv-strateegilisel foonil.

„Manöövrite käigus on kavas harjutada ründeallüksuse ühistegevuse uusi viise kõrglinnastunud piirkonnas, hinnata uue ja moderniseeritud relvastuse ja sõjatehnika efektiivust ning üle võtta Venemaa ohvitserida lahingukogemusi," kirjutab luurekeskus.

Eesti piirist 28km kaugusel paiknev 76. ründedessantdiviis sai luure andmeil viimase aasta jooksul juurde kaks pataljonikomplekti BMD-4M ja BTR-MDM soomukeid. Seega on diviisi seitsmest manööverpataljonist neli relvastatud kõige uuemate lahingumasinatega.

Ründedessantpolgu koosseisu kuulub üks õhudessantpataljon ja kaks ründedessantpataljoni. Praeguse seisuga on diviisis neli ründedessantpataljoni ja kõik need on relvastatud moderniseeritud lahingumasinatega. Õhudessantvägedes üldisemalt on prioriteediks saanud ründedessantüksused, millele viitab ka tankipataljonide loomine neis üksustes.

Luurekeskus märgib ka seda, et Venemaa on praegu siseriiklikult repressiivsem kui kunagi varem Nõukogude Liidu järgsel ajal. „Võimud võitlevad kriitilise meedia vastu, ahistavad rahumeelseid meeleavaldajaid, korraldavad sõltumatute rühmituste vastu mustamiskampaaniaid ja lämmatavad tärkavat kodanikuühiskonda trahvidega," leiab kaitseväeluure.