Ülikalleid ravijuhte arvestab haigekassa väljaspool haiglate tavapärast lepingumahtu, et need ei vähendaks teiste inimeste ravivõimalusi.

Haigekassa loeb ülikalliteks ravijuhtudeks neid, kus ühe inimese ravi maksab piirkondlikus haiglas üle 104 000 euro ja üld- või keskhaiglas üle 73 000 euro.

Mullu olid kõige kallimad väikeste laste ravijuhud Tallinna Lastehaiglas: vastavalt 242 000, 222 000 ja 211 000 eurot; ravi kestis üle 200 päeva.

„Üks ravijuht on ühe haiguse või haiglas olemise aja raviarve, kuid sageli lisandub hiljem veel arveid, mistõttu summad, mida me meie kõigi ühisest ravirahakotist laste aitamiseks tasume, ei ole kindlasti veel lõplikud,“ kinnitas haigekassa finantsosakonna juht Riho Peek.

Kalleima mulluse täiskasvanu-ravijuhu eest tasus haigekassa ligi 240 000 eurot. Aasta enne seda oli ülikalleid juhtumeid 53 ja neile kulunud kogusumma 7,2 miljonit eurot.

Nagu ikka, seostuvad väga kallid ravijuhud vähi, seedeelundite haiguste ning vereringeelundite- või südamehaiguste diagnoosidega.

Suur kulu tekib eelkõige pikast intensiivravist, kauakestvast haiglaravist, keerulistest operatsioonidest ja sellest, kui inimesel on peale põhihaiguse mitmeid kaasuvaid tervisehädasid.

"Inimestel võivad olla nii keerulised ja raskelt kulgevad haigused, et pole harv, kui ühe ravijuhu sees osutatakse inimesele kokku ligikaudu sadakond raviteenust või uuringut. Samuti võib ta olla haiglas kaua, ka see tähendab haigekassale suuremat arvet,“ lisas Peek.

Haigekassale ülikalleid raviarveid esitanud haiglate seas on iga aasta samad nimed, sest keerukamaid ja pikemaid ravisid teevadki üldjuhul regionaalhaiglad. Mullu oli ülikalleid ravijuhte mh:

  • Põhja-Eesti Regionaalhaiglal (17 ravijuhtu)
  • Tartu Ülikooli Kliinikumil (15)
  • Tallinna Lastehaiglal (6)
  • Lääne-Tallinna Keskhaiglal (4).