„Meile valmistab muret see, et Eesti e-residentsus ja krüptovaluutade teema on tõusnud küllalt oluliseks märksõnaks terrorismivastases võitluses. Selle kaudu on suhteliselt lihtne rahastada terrorismi," ütles kaitsepolitsei peadirektor Arold Sinisalu tänasel aastaraamatu tutvustamisel.

Täpsemalt peab kaitsepolitsei oma täna avaldatud aastaraamatus silmas virtuaalvääringu teenuse pakkujaid, keda Eestis on täna registreeritud 370. Kapo märgib, et Eestis tegutseb kolm ettevõtjat, kellel on 10 krüptovaluuta ostuks ja müügiks mõeldud sularahaautomaati.

„Neist probleemseimaks on ShitCoins.Club nime all tegutsev ettevõte, mille tegevuses tuvastasime ilmsed julgeolekuriskid. Ettevõtte makseautomaadid võimaldavad ühe virtuaalrahakoti kohta anonüümselt saata kuni 10 000 euro väärtuses virtuaalraha ning seda korrata iga uue rahakotinumbri puhul," seisab aastaraamatus.

Kõnealune portaal kuulub osaühingule Virtual Planet, mille etteotsa on registreeritud e-residendid (Dominika Lewandowska) ja mille tegevust aitab Eestis korraldada e-residentide teenimisele pühendunud ettevõte Comistar ehk Premium Administration OÜ.

„Võib küll öelda, et kümne või kahekümne euro kaupa mõnda organisatsiooni rahastades ei ole oht just eriti suur, aga kui neid rahastajaid on üle maailma sadu ja tuhandeid, siis kokkuvõttes koguneb kokku päris märkimisväärne summa ja see on asi, mis valmistab muret," tõdes täna Arnold Sinisalu.

Kapo märgib, et senisest paremat regulatsiooni vajavad just ka virtuaalvääringu tegevusloaga valmisfirmasid müüvad ettevõtted. „Tõkestamaks terrorismi rahastamist, kontrollimata tausta, teadmiste ja oskusteta isikutele krüptoraha valmisfirmasid müüa ei tohiks," leiab amet.

Mis puutub e-residentsusesse, siis kirjutabki kapo oma aastaraamatus, et „virtuaalvääringu tehingute tegelikku eesmärki ja tausta aitab täiendava anonüümsuse kihina varjata variisikute kasutamine e-residentsuse abil".

„Kurjategijate jaoks võivad virtuaalvääring ja e-residentsus olla võimalus Eesti ettevõtluskeskkonda ära kasutada, ilma et riigil oleks mõjuvaid viise riske maandada," leiab amet.

Riskid on kõrgemad nende riikide elanike puhul, kellega Eestil puuduvad toimivad justiits[1]ja julgeolekualased koostöösuhted. Sageli on just sellised riigid seotud ka suurema terrorismi rahastamise ohuga.

Oma muret e-residentsuse ja virtuaalvääringuteenuse pakkujate üle on hiljuti avaldanud ka rahapesu andmebüroo.