Avalikkusele jagatakse vaid selliste tõsiste lennuohutust mõjutavate juhtumite üldarv - avalistumaisele ei kuulu aga nende aeg, toimumise koht, asjaosalised ja muu info.

Nii andis amet täna teada, et kokku teavitati teda eelmisel aastal 804st Eesti lennundusega seotud ohutusjuhtumist, millest 365 ehk veidi alla poole toimusid välisriigi õhuruumis. Tõsistest intsidentidest teatati eelmisel aastal 3 korral - tõsine intsident on juhtum, mille puhul oleks suure tõenäosusega võinud toimuda õhusõidukiga seotud õnnetus.

Kui Forte asus uurima nende kolme tõsise juhtumi üksikasju, siis selgus, et need ei kuulu avalikustamisele.

"Meil ei ole paraku võimalik detailsemat infot juhtumite kohta jagada. Nimelt viitab EU regulatsioon 376/2014 Artikkel 15 sellele, et peame tagama juhtumitega seotud konfidentsiaalsuse," selgitas transpordiameti pressiesindaja.

Transpordiameti lennundusteenistuse lennundusohutusnõunik Eva Maiste soostus siiski nii palju täpsustama, et kaks intsidenti toimus ärilises lennutegevuses ning tegemist oli mõlemal puhul õhusõiduki tehnilise veaga.

„Ühe juhtumi puhul toimus lennurajalt väljasõit ning teise juhtumi puhul sooritati ennetav maandumine," ütles Maiste.

Kolmas juhtum toimus tema sõnul mitteärilises valdkonnas ja oli seotud kahe õhusõiduki vahelise hajutusmiinimumi kadumisega.