Korralduse kohaselt on nõutav ankeet käsitletav korrakaitseseaduses toodud ettekirjutusega, mille täitmiseks on võimalik sunnivahendina määrata kuni 9600 euro suuruse trahvi juhul, kui piiriületaja keeldub deklaratsiooni täitmisest.

„Terviseamet loodab, et kõik, kellel on deklaratsiooni esitamise kohustus, seda kohustust ka täidavad. Üksnes nii saab terviseamet aidata kaasa igaühe tervise ohutuse ja turvalisuse tagamisele," hoiatas amet.

Riiki sisenejail tuleb terviseametile esitada oma nimi, isikukood, dokumendi number, telefoninumber, e-posti aadress, kodakondsus, Eestis viibimise aadress, nimekiri reisi jooksul viibitud välisriikidest ning reisil kaasas olnud laste nimed ja vanused. Terviseamet säilitab neid andmeid liikumispiirangute tühistamiseni.

Ankeeti on võimalik täita piiriületusel kohapeal paberiankeedil või täita see ette terviseameti iseteeninduses ja näidata piiriületusel ette vaid saadud kinnitus. Ankeet on printimiseks olemas ka riigikantselei hallatavas portaalis kriis.ee

Terviseameti selgituse kohaselt on piiriületajate isikuandmete kogumine vajalik selleks, tuvastada, millistest teistest riikidest on viirus SARS-CoV-2 või selle konkreetne tüvi Eestisse jõudnud ning kuidas see on Eesti territooriumil levinud.

Piiriületusele eelnenud või piiriületuse järgselt toimunud testimise ning hilisemate testimiste andmete võrdlus võimaldab aru saada, millal on piiriületaja toonud nakkushaiguse kaasa lähteriigist ja eristada seda juhtudest, kui nakatumine on toimunud Eesti territooriumil.

Tohutult pikk on aga nimekiri neist, kes seda ankeeti täitma ei pea. Nende hulgas näiteks inimesed, kellel on esitada tõend vaktsineerituse või koroona läbipõdemise kohta viimase kuu jooksul. Lisaks Valka-Valga piires reisijad, diplomaadid, sportlased, siia teenima tulevad välissõdurid või kaupa toovad inimesed, transiitreisijad jne.

Üllar Lanno korraldus kannab nime „Nakkushaiguse COVID-19 epideemilise leviku tõkestamiseks piiriületajate isikuandmete töötlemine ja nende teavitamine nakkusohust ja -tõrje meetmetest".

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid