Tehnoloogiahiiu Apple tegevuse jälgimisele keskenduva Above Avalon'i andmetel on maailmas kasutusel juba üle 100 miljoni Apple'i nutikella ehk Apple Watchi. Seda möödunud detsembri seisuga, nii et tegelik arv on juba kindlasti kasvanud.

Algupärane ehk esimese põlvkonna AW ilmus 2015. a aprillis. Apple on seega suutnud (oma tugeva kaubamärgi toel) eeskujulikku tööd teha, kujunedes selle uue nutiseadme-kategooria konkurentsitult edukaimaks tootjaks ja seda lühikese ajaga pealekauba.

Huvitaval kombel on pool ülalmainitud 100-st miljonist lisandunud lühikeses ajavahemikus, aastatel 2018–2020, mis näitab, et Apple Watchil on "kasvuruumi" veel küll ja küll. Seda hüpoteesi toetab ka tõik, et ainult iga kümnes Apple'i telefoni kasutaja on soetanud ka sama õunalogoga nutikella.

Apple Watchi senise kiire tõusu ja tõusu võtab ilmekalt kokku graafik selle kasutajaskonna kasvamise kohta:

Nutiseadmeid jõuab eri analüütikute ennustuste järgi 2022. aastal turule vähemalt 110 miljonit eksemplari, millest ligi pooled on Apple Watchid.

Vähemalt 100 miljonit aktiivset kasutajat teeb Apple Watchi populaarselt neljandaks Apple'i seadmeks (sellest eespool on iPhone, iPad, Mac). Kui kõigi nelja tooteklassi müügiedu jätkub sarnases tempos, haarab Watch 2022. aastal Macilt kolmanda koha.