New Yorgi teadlaste uuring osutab, et eakate järel võib koroonaviirus teistest pea kolm korda sagedamini nõuda skisofreenikute elusid. See viitab, et neid võiks vaktsineerida pigem varakult, kirjutab ERR Novaator.

Leid tähendab, et miski skisofreenilise häire juures võib muuta inimese viirushaigustele vastuvõtlikumaks.

Samas võib siin näha pelgalt tervishoiusüsteemis pandeemia ajal esile kerkinud puudujääke, vahendab ScienceAlert.

Uuringus jälgisid Katlyn Nemani ja kolleegid, kuidas käis New Yorgis viirusepuhangu haripunktis koroonaravi saanud patsientide käsi 45 päeva pärast positiivse testi andmist.

NYU Langone'i keskuse andmebaasist kogusid nad nelja erineva haigla patsientide seast kokku 7350 täiskasvanud inimese andmed.

Kõik valimisse võetud inimesed olid andnud mullu märtsis, aprillis või mais positiivse koroonatesti proovi. Skisofreenia diagnoosiga patsiente oli valimis 75 inimest.