Tuur on Läänemerest kadunud ennekõike jõgede paisutamise, reostamise ja ülepüügi tõttu ja nüüd on piirkonna maad on võtnud nõuks oma tuurapopulatsioon taastada. Kava näeb ette tuurade asustamist selle liigi poolt varem elupaikadena kasutusel olnud jõgedesse, sealhulgas Narva jõkke.

Eesti Loodushoiu Keskuse kalateadlane Meelis Tambets õtles, et plaan on tuura järjepidevalt asustada mitmed aastad. „Asustame selleks, et luua piisavalt tugevad esimesed kudejate põlvkonnad. Kui tuurad juba kodujõkke kudema tulevad, siin ise paljunevad ja hakkama saavad, on meie missioon täidetud," ütles Tambets.

Läänemere tuurad kasvatas asustamisvalmis RMK Põlula kalakasvandus, kust on Narva jõkke viimase kahe aastaga asustatud ligikaudu 8000 tuura.

Asutuse juhataja Kunnar Klaas ütles, et see kala veedab kasvuperioodi peamiselt meres, aga koeb jõgedes, Eesti puhul Narva jões.

„Esimesed kasvatamiskatsed on näidanud, et nende kasvatamise ja asustamisega kalakasvanduses võib julgelt jätkata," lisas Klaas.

Eesti Loodushoiu Keskuse abiga on tuura vastseid Saksamaal asuvast paljundamiskeskusest Eestisse tood kolmel viimasel suvel. Osa neist on kohe Narva jõkke asustatud, osa on Põlula kasvatamiseks enda hoolde võtnud. Tuurad kosuvad kalakasvanduses hästi ja 20 mg kaaluvatest vastsetest sirguvad suve lõpuks umbes 5-15 grammised noorkalad.

Lisaks sel nädalal asustatud erilise märgistusega tuuradele kasvatas RMK Põlula kalakasvandus tänavu sügiseks ette 3000 eri vanuses tuura, kes samuti asustati Narva jõkke. Peale tuura kasvatati lõhe, siiga ja forelli, kokku üle 200 000 isendi, kes sügisel asustati Purtse, Pärnu, Kohtla ja Valgejõkke.