Saaremaa valla mullustest tegevustest toodi välja liigirikaste poollooduslike koosluste taastamine, energiatõhusate lahenduste kasutamine, keskkonnahoidlikud riigihanked, veekogusid tervendavad ja kalade rändetingimusi parandavad projektid, üritusteks jäätmete liigiti kogumise süsteemide laenutamine ja nõuetele vastava joogivee- ja reoveekäitluse rajamise toetamine.

Keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus saab KIKilt kuni 50 000 eurot keskkonnaalasel koolitusel osalemiseks, avaliku ürituse korraldamiseks või keskkonnaheaolule kaasa aitava investeeringu toetamiseks.

Konkursi nominentide hulka pääsesid ka Rakvere linn ja Tartu linn.

Konkursil osales 12 kohalikku omavalitsust: Võru linn, Kanepi vald, Saku vald, Tõrva vald, Hiiumaa vald, Tartu linn, Keila linn, Paide linn, Saaremaa vald, Rakvere linn, Loksa linn ja Harku vald.

Konkursil kuulutati välja ka kaks tunnustust, mille pälvisid Keila linn ning Võru vald.