ELASA asutajateks on Telia, Elisa, Tele2, Levira ja Ericsson ning sihtasutuse nõukogus on ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kes on ka konkursi väljakuulutaja. ELASA esitas konkursile projekte kokku 2,5 miljoni euro eest, mis on ka maksimaalne ühele ettevõttele teoreetiliselt väljamakstav summa.

„Oleme juba varasemalt arutanud, et sobivate tingimuste korral võime juurdepääsuvõrkude rajamisel kaasa lüüa või vähemalt mõned projektid piloteerida," ütles Fortele ELASA tegevjuht Priit Soom.

Ühe konkursil osalemise põhjusena tõi ta välja, sellel osalemine ja võimalik tulemuse saavutamine ei eelda sellises mahus rahalise riski võtmist, nagu see esimesel konkursil vajalik oli.

Riik on lisaks rahajagamise korraldamisele ja sellel ise läbi ELASA osalemise konkursil esindatud ka teise ettevõttega, milleks on Elektrilevi.

Üllatuslikult ei ole 13 kandidaadi seas Teliat, kes võibki olla sel korral huvitatud tegutsemisest läbi ELASA või ka läbi kogemustega trassirajaja Corle, kes samuti on taotluse esitas.

Konkursile laekus kokku 13 pakkumist, nende seal veel näiteks Elisa, Citynet ja Sonictest ja Andigo.

TTJA kuulutas 10.09.2020 välja konkursi leidmaks ettevõtted, kes hakkavad riikliku toetuse abil rajama elektroonilise side juurdepääsuvõrgu teist etappi. Taotluste avamine toimus täna.

Toetusmeetme kogumaht on 6 miljonit eurot ja selle rakendamist reguleerib väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määrus. Taotlusi laekus konkursile aga enam kui 15 miljoni euro eest.