Ülikooli kodulehel avaldatud pressiteade viitab, et avastus tähendab, et tänased plasttoodete tehased oleks võimalik olemasolevate vahendite abiga rakendada tööle plastprügi ümbertöötlemise jaamadena.

Kui tihti on plasti halva küljena välja toodud selle lagunemine pisikesteks osadeks ning rõhutatud, et need osad ei kao kuhugi, vaid ladestuvad mikroplastidena kõikjal maailmas, siis teadlaste rühma juhtinud energiatehnoloogia professori Henrik Thunmani sõnul võib seni suureks probleemiks peetu olla hoopis plastide eelis. See, et plast ei lagune, loob tema sõnul võimaluse seda lõputult taaskasutada.

"Me ei tohiks unustada, et plastmass on fantastiline materjal - see võimaldab meil luua tooteid, millest me muidu vaid unistada võiks," selgitas Thunman. "Plasti probleem on aga see, et selle tootmine on niivõrd odav ning seetõttu valitakse praegu tihti plasti ümbertöötlemise asemel hoopis lihtsalt nafta ja fossiilkütuste jõul uute toodete valmistamise tee."

See aga ei pea Thunmani sõnul nii olema. Ta selgitab, et nende katsed näitavad, et 850 kraadise temperatuuri juures on võimalik tunni ajaga umbes 200 kilogrammi plastjäätmeid kasulikuks gaasiks muuta, mida on võimalik molekuli tasemel taastöödelda, et sellest uued plasttooted teha. Thunman rõhutab, et seejuures ei kaotaks taaskäideldav plast oma algupärast kvaliteeti.

Just viimane on uue lahenduse puhul kõige olulisem ja üks peamisi probleeme, mis plastide taaskäitlemisega senini seostunud on. Ka praegu on plasti ümbertöötlemine võimalik, kuid see tähendab, et iga käitlusringiga langeb sellest valmistatava materjali kvaliteet. Uus lahendus koguks aga molekuli tasandil plasträmpsust süsinikuaatomid ning võimaldaks seega sellest taas kõrge kvaliteediga plasti tootmist, vähendamata selle kvaliteeti. Thunmani sõnul paneb see aluse reaalselt toimivale plastiringlusele.

Samas tõdetakse, et suur hulk tööd on veel ees ning reaalselt tööstuslikul skaalal toimivate protsesside välja töötamine on alles ees. Selleks on vaja hetkel läbi viidud katseid aga suurema hulga prügiga korrata. "Nüüd hakkame katsetama mitme tonni jäätmetega ning ajapikku loodame jõuda sadade tonnide juurde," selgitas Thunman. "See on juba see vahemik, kus asi ka majanduslikult huvitavaks muutub," ütles ta.