Eesti riigiteede pikkus seisuga 01.01.2019 on 16 608 km, millele lisandub sõltuvalt ilmastikust kuni 87,6 km ajutisi jääteid.

Riigiteedest on Euroopa teedevõrgu maanteid kokku 953 km ja TEN-T* teid kokku 1294 km. Riigiteedest on 1609 km (9,7%) põhimaanteid, 2405 km (14,5%) tugimaanteid, 12 480 km (75,1%) kõrvalmaanteid ja muid riigiteid ning 114 km (0,7%) ühendusteid.

Riigiteede üldpikkus suurenes möödunud aastaga kolm kilomeetrit. Kasv tulenes valdavalt olemasolevate teede rekonstrueerimisega kaasnenud uute ühendusteede ja rampide teeregistrisse kandmisest.

Kattega teede pikkus seisuga 01.01.2019 on 11 958 km ehk 72% ja kruusateede pikkus 4650 km ehk 28% riigiteede kogupikkusest.

Loe põhjalikku artiklit edasi SIIT