77 aasta vanune pensionile läinud kütt rääkis Ühendkuningriigi ajalehele The Independent intervjuud andes, et teda pole kunagi ajendanud verejanu, nagu paljud võiksid arvata, vaid teadmine, et loomade asurkondi tuleb kontrolli all hoida veendumaks, et nende arvukus ei kasva suuremaks kui nende elukeskkond välja kannatab.

Kütt väitis, et hoolimata „niinimetatud looduskaitsjate“ levitatud eksitavatest valedest on tuhandete ulukite surnukstulistamine olnud tema jaoks lihtsalt töö.

„Ma ei tundnud midagi,“ rõhutas Thompson. „Ma ei kahetse midagi, mida olen jahipidamise käigus teinud, sest mitte see ei ole probleem. Probleem on selles, et kari niinimetatud eksperte Läänest tulevad meile ütlema, mida me tegema peame. Ma olen ülikooliharidusega keskkonnateadlane — on päris kindel, et ma tean sellest valdkonnast üht-teist.“

Oma ametlikul veebilehel hoopleb Thomspon sellega, et on tapnud 5000 elevanti, 800 pühvlit, 60 lõvi, 50 jõehobu, 40 leopardi ja palju muid metsloomi. Zimbabwelasest kütt on veendunud, et ei ole oma tegevusega kuidagi soodustanud Aafrika elevantide väljasuremist. Ta arvab koguni, et elevante ei ähvardagi väljasuremine.

Aafrika elevandi puhul ei saa mingisugusest väljasuremisest rääkida,“ rõhutas Thompson. „Inimesed, kes seda väidavad, esindavad loomaõiguslaste valitsusväliseid organisatsioone, kes tahavad raha ja on valmis selle saamiseks valetama. Kui asurkond on elujõuline, tuleb seda harvendada, et vältida paljunemist üle elukeskkonna taluvuspiiri.“

„Pean nentima, et see oli minu jaoks põnev,“ tunnistas Thompson. „Mõnedele inimestele meeldib jahipidamine samavõrd kui teised seda jälestavad. Mulle see juhtumisi meeldis.“

Trofeeküttimise keelustamise algatuse Campaign to Ban Trophy Hunting osutusel on Aafrika elevantide arvukus kahanenud 1,3 miljonilt 1980. aastatel nüüdisaegsele 400 000-le, s.t 70 protsendi võrra.

Algatuse käimalükkaja Eduardo Concalvese hinnangul kasutatakse „arvukuse kontrollimist“ Aafrikas sageli ettekäändena trofeeküttimiseks ning see ähvardab elevantide ja teiste ohustatud liikide arvukust pöördumatult vähendada.