Bryan rõhutas, et tuumaenergia kasutuselevõtt eeldab laiemat ühiskondlikku mõistmist ja kokkulepet. "Kahjuks on ringelnud selle kohta aastakümneid valeinfot ja seda ümbritsenud poliitilised sobingud. Suur osa kriitikast pole minu arvates põhjendatud ega tugine teadusel. Liiatigi pole praegu kasutuses olev tuumatehnoloogia enam majanduslikult tasuv," laiendas finantsjuht. Uue põlvkonna reaktorid avavad võimaluse rääkida tuumaenergiast vabamas õhkkonnas.