2011. aastast alates oli kõigil soovijatel võimalik ELMO programmi raames taotleda elektriautode ostutoetust. 07. augustil 2014. aastal lõpetati toetuse taotluste vastuvõtmine päevapealt, põhjendades seda vahendite lõppemisega.

Uut toetusmeedet on kavandatud aastaid, nüüd on keskkonnaministeerium jõudnud sinnamaale, et on valmis saanud sisulise toetuspaketi, mis peaks innustama eeskätt ettevõtteid valima firmaautodeks täiselektrilisi sõidukeid.

Seda, et toetus võib elektriautode levikule kaasa aidata, näitab varasema ELMO programmi kogemus: neljal aastal eraldati toetusi üle 10 miljoni euro, keskmine summa ühe auto kohta oli 16 500 eurot.

Toetusmeede oli helde: elektriauto hinnast maksis KredEx kinni kuni 50%. Lisaks täiselektrilistele autodele sai tuge küsida ka pistikhübriidide ostmisele.

ELMO programm tõi Eesti teedele rohkem kui 650 elektriautot, kõige rohkem -370 – osteti Nissan Leafe, aga ka preemiumklassi kuuluvaid Teslasid.

Koos toetusmeetme lõppemisega 2014. aastal kukkus nullilähedale ka elektriautode müük. See on alles nüüd uuesti jalad alla saanud, sest turule on jõudnud mitmed uued ja põnevad mudelid, mil sõiduraadiust piisavalt igapäeva asjaajamisteks, samuti on elektriautode hinnad odavnenud.

Ettevõtted kujundavad autoturu tulevikku

Mart Raamat ütleb, et praeguseks ollakse toetusmeetme kehtestamisega faasis, kus küsitakse kavandatavale toetusmeetmele huvigruppidelt tagasisidet. “Eesmärk on, et meede toetaks maksimaalselt sihtgruppide plaane ning vastaks nende ootustele ja vajadustele,” selgitab Raamat.

Sihtgruppidena peab Raamat silmas ettevõtjaid, ennekõike taksofirmasid. Hiljutine Soomes läbi viidud uuring näitab, et ettevõtjate autovalik mõjutab autoturu trende vähemalt kümnel järgneval aastal.

Milliseid sõidukeid ja sihtrühmi toetus puudutab?

Toetus on mõeldud ainult uutele elektriautodele. Antud meetme juures oleme kaardistanud kaks sihtrühma: kitsamalt taksod ja laiemalt kõik firmasõidukid.

Meie eesmärgiks on elektriautode kasutamist soodustada just eelkõige suure kasutusintensiivsusega ning eelkõige linnakeskkonnas liikuvate sõidukite juures, millel on suur mõju keskkonnale ja inimtervisele (läbi parema õhukvaliteedi).