Robotjurist Juura aitab koostada inkassofirmade nõuetele vastukirju; teenus on inimestele tasuta. Asi toimib Messengeri keskkonnas tavalise vestluse teel. Tarkvara genereerib vestluse lõpuks dokumendi, mille edastamisel inkassofirmale käivitub protsess, mis enamasti viib nõude vähendamiseni.

Sarnase põhimõttega esimene robotjurist maailmas loodi 2015. aastal Ühendkuningriigis. Roboti nimi oli DoNotPay (ee ÄraMaksa) ja see aitas vaidlustada parkimistrahve. Seal on parkimistrahvid levinud probleem, täpselt nagu inkassonõuded Eestis.Eesti Õigusbüroo tegevjuhi ja robotjuristi idee eestvedaja Artur Fjodorovi sõnul on inkassode kõrvalnõuded niivõrd suured, et 10 eurot võlgu olevalt inimeselt nõutakse koos kõrvalnõuetega 100 eurot.

“Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud analüüsi põhjal on inkassofirmade kõrvalnõuded suurusjärgus 80-90%. Väga sageli tuleb ette, et inimestelt nõutakse 10-20 korda põhivõlast suuremaid summasid.

Sama analüüsi kohaselt nõuatakse kohtuväliselt ligikaudu 38 000 inimeselt suurusjärgus 24 miljonit eurot, millest 80% on puhas õhk ehk alusetud nõuded. Kõige jahmatavam on, et 85% inimestest ei vaidlusta kunagi oma nõudeid ja maksavad kogu nõutud summa. See on viie aasta tagune statistika ning tänaseks on mastaap kordades suurem,” sõnas Fjodorov.

Fiodorovi teeb murelikuks, et inimesed ei tea oma õigusi ega oska enda eest seista. “Inimesed on harjunud mõtlema, et juristi teenus on kallis ja nad ei suuda seda endale lubada ning samal ajal kasutavad inkassofirmad inimeste teadmatust ära.

Meie aga ehitasime neile tööriista inkassole vastukirjade koostamiseks ning seda saab mugavalt ja täiesti tasuta kasutada messengeri vestluskeskkonnas.”

Juuraga saab suhelda Eesti Õigusbüroo kodulehel või Facebooki-lehel vestlusaknas.

Lõpetuseks stiilinäide, kuidas robotjuristiga vestlemine Messengeris välja näeb:

ekraanitõmmis

Eesti Õigusbüroo on üks suurimaid õigusbüroosid Eestis. See pakub alates 2017. a aprillist koostöös justiitsministeeriumiga kõigile Eestis elavatele inimestele tasuta ja soodustingimustel õigusabi.

Abi saavad need, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla Statistikaameti avaldatud keskmise brutosissetuleku 1,5-kordse määra (s.o, alla 1981.5 euro).