Üle-eestilisi sooviavaldusi vaba operaatorivalikut võimaldava võrguga liitumiseks ootab Elektrilevi augusti lõpuni.

„Oleme toonud elektrituruga sarnase mudeli sideturule – meie pakume neutraalset võrku, mille kaudu toob internetiteenuse kohale kliendi valitud operaator. Esimene õnnestunud pilootprojekt lisab kindlust, et sideturule konkurentsi tooval avatud võrgul on lai potentsiaal,“ ütles Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna.

Veskimetsa pilootprojekti raames jõuab kiire interneti võrk augustis 130 esimese kliendini. Kuna võrgu ehitamine oli plaanitud kahes etapis, on järgmisest nädalast piirkonnas avatud ka täiendavate liitumissoovide vastuvõtmine.

Veskimetsas kasutab Elektrilevi nn multitorude süsteemi, mis võimaldab valguskaabli abil igale kliendile signaali edastada kliendi valitud operaatoril.

Sidelahenduse teeb unikaalseks see, et ainsana Eestis on see paigaldatud elektri õhuliinidele. Lisaks plaanib Elektrilevi sidevõrgu ehitamise pilootprojekte teistlaadi tehnilistes ja asustustihedusega tingimustes.

Elektrilevi plaanib ulatuslikuma avatud sidevõrgu väljaehitamisega alustada 2019. aastal, selleks kogutakse sooviavaldusi Elektrilevi veebilehe kaudu 31.augustini.

„Nüüd on tõesti viimane võimalus märku anda kõigil, kel kvaliteetse internetiühenduse ja vaba operaatorivaliku vastu huvi. Sooviavalduse hulk piirkonnas on üks oluline alus meie investeerimisotsuste tegemisel,“ ütles Randna. Seni on Elektrilevi saanud üle Eesti enam kui 32 000 sooviavaldust kiire interneti võrguga liitumiseks.

Elektrilevi rajab sidevõrgu elektriliinidele. „Tänu mitme taristu ühistöödele säästame raha ja suudame võrgu valmis ehitada võimalikult kiiresti,“ lisas Randna.

Valguskaablil põhinev püsiühendus on kvaliteetne ja vähem sõltuv ilmast ning võimaldab vaskkaablist ja mobiilivõrgust oluliselt kiiremat andmesidet. Internetiteenust Elektrilevi ise ei paku, selleks saab klient valida endale sobiva sideoperaatori.

„Esimene piloot on näidanud, et koostöö operaatorite ja klientidega on sujunud, kliendid on võrku ühendatud ja kõik toimib,“ sõnas Randna.

Veskimetsa piirkonnas on kliendil internetiteenuse saamiseks võimalik hetkel valida hetkel nelja operaatori vahel – Elisa, STV, Telia ja Telset.

Võrguga liitumine maksab kliendile 240 eurot, igakuise internetiteenuse eest tasub igaüks oma valitud operaatorile.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks sellele pakub Elektrilevi mitmeid vabaturuteenuseid, millest suurimad on Tallinna ja Tartu tänavavalgustuse haldamine ning kiire interneti võrgu ehitamine.