Seni on uurimused näidanud, et skandinaavlased täitsid patju paljude lindude, näiteks varblaste, hanede, partide, öökullide, vareste ja hahkade sulgedega, vahendab ajakiri Imeline Ajalugu.

Niivõrd erinevad suled tõestavad, et inimesed ja linnud on teineteisele pikka aega kasu toonud – nimelt koguti suurem osa sulgedest ilmselt pesakastidest.

Skandinaavlased panid üles palju pesakaste, mis andsid lindudele pesitsemise ajaks varju ja kaitset. Seejärel, kui linnud talveks lõunasse lendasid, kogusid inimesed pesa­kastidest sulgi ja udusulgi.

Sellist meetodit kasutatakse praegugi näiteks Norras ja Islandil, kus udusulg on eksklusiivne ekspordi­kaup.

See projekt peaks peale suleanalüüside andma üldist teavet ka selle kohta, kuidas eristada linde üksnes ühe või kahe sule põhjal.