Uurimistöö viidi läbi omal käel ja oma kuludega, tulemuseks on aga kokku 2400-leheküljeline koguteos "Hitler – Das Itinerar" (Hitler - Kogu teekond). Kes tahab, võib teost ka tellida, kuigi hoiatuseks tuleks nentida, et neljas köites teos maksab 399, koos lisatud CD-plaadiga veel 499 eurot. Raamatus on avaldatud ka kokku 2211 pilti - kas siis koopiatena dokumentidest või fotodena Hitleri viibimisest ühes või teises kohas.

Sandner on tegelikult õppinud kaupmees, sündinud päevapealt 15 aastat pärast Hitleri-Saksamaa kapituleeurmist ja kuigi teos keskendubki ajaloo ühe vihatuima isiku eluteekonna kõige sügavaimale uurimusele, ei pea seda just erilise Hitleri-kummardamisena võtma.

Oma kodulinna Coburgi ajalugu uurides oli ta esmalt ümber lükanud arvamuse, et Hitler käis seal vaid kolm korda, kokku tuli neid visiite lausa 17. Näiteks osutas Sandner ühele villale, mille esimesel korrusel on Hitler viibinud 14 päeva järjest. Coburg oli omal ajal ka esimene linn üldse, kus võim läks natsionaalsotsialistide kätte.

https://sandner-coburg.de/das-itinerar/

Kokku elas Adolf Hitler (1889-1945) teatavasti 56 aastat ja kümme päeva vanaks, Saksamaa riiki valitses ta kantsleri ja füürerina enam kui 4000 päeva, lõpetades siiski enesetapuga Riigikantselei punkris. Ja nüüd üritab Sandner oma teoses ära näidata päevapealt, kus Hitler parajasti viibis, kirjutab Spiegel.

Uurimist õhutasid takka just meedias ja ajalookirjanduses levinud valefaktid, mida tuli üle kontrollida ja täpsustada. Üks linnalegend on näiteks, et Hitler olevat vältinud liiga kosmopoliitseks peetavat Hamburgi. Tegelikult veetis ta selles linnas ajavahemikus 1926-1939 kokku 75 päeva. Berliinis asuv Adloni hotell oli end aga reklaaminud sellega, et Hitler pole seal kunagi viibinud. Tegelikult on olemas lausa kaks fotot - ühel istub Hitler Adlonis, teisel siseneb just selle hotelli uksest.

Saksamaal pole ilmselt ühtki kogukonda ega linna, kus Hitler kunagi viibinud ei oleks. Andmete kogumine selle kohta oli aga tõeliselt kaelamurdev ettevõtmine. Tuleb loota, et see raamat lõpuks annab ka veenva vastuse küsimusele, kas Hitler 1942. aastal ikkagi tegi vahemaandumise Tallinnas Ülemistel või mitte.

Sandner küll ise kinnitab, et Hitleri-kummardaja ta pole. Pärinedes sudeedisakslaste perest, kes just sõja lõpukeerises 1945. aastal kodust Tšehhoslovakkia aladel välja aeti, on ta hoopis esimene demokraat oma perekonnas. Väidab ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid