Ligi sajandi tagajärjetult kättesaamatut lindu küttinud teadlased on avastanud midagi, mida võib pidada ornitoloogia pühaks graaliks.

Esmalt üheainsa emasisendi põhjal 1920. aastatel kirjeldatud liigi esindajat, Saalomoni saarte elanikku loit-safiirlindu (ld Actenoides bougainvillei) ei näinud teadlased teist korda enne kui 1950. aastatel leiti veel kaks emaslindu.

2015. aasta septembris õnnestus ornitoloogil Chris Filardil, kes on lindu paar viimast kümnendit leida üritanud, püüda loit-safiirlind esmakordselt pildile.

Üldsus tervitas avastust kiiduavaldustega, kuni tuli välja, et piltnik oli haruldase linnu pärast pildistamist surmanud.

Bioloogid on linde „kollektsioneerinud“ sadu aastaid. Eriti levinud oli see komme Victoria ajal, mil kümneid miljoneid haruldasi ja eksootilisi loomi tapeti ja topistena muuseumidesse vaatamiseks välja pandi.

Teadusliku uurimise seisukohalt on taoline tava olnud hindamatu väärtusega, kuid viimasel ajal — eriti pärast fotograafia ja DNA analüüsimise võimaluste kättesaadavaks muutumist — on komme hääbuma hakanud.

„Otsus ei olnud lihtne ja ma ei langetanud seda hetkeuiu ajel,“ kirjutas Filardi veebis.

Filardi rõhutas, et osa andmeid on sellised, mida ainuüksi vere- ja DNA-proovidest kätte saada pole võimalik, nende hulgas näiteks „ulatuslik valik molekulaarsete, morfoloogiliste, toksikoloogiliste ja sulestiku-uuringute läbiviimiseks vajalikke materjale“.

Kas nii haruldane ja kättesaamatu liik, mis on suutnud vähemalt poolsada aastat tabamatuna püsida ja mida Rahvusvaheline Looduskaitseliit hindab ohustatuks, suudab üksiku isaslinnu tapmise üle elada?

Filardi väidab, et ehkki ornitoloogid on liigi esindajaid silmanud harva ja liigi kohta on vähe teada, ei tähenda see, et liik tegelikult haruldane oleks.

Linnu leidmisega päädinud ekspeditsiooni raames teostatud vaatluste põhjal järeldab ta, et loit-safiirlinde peaks vihmametsa sügavustes elama veel kuni 4000 isendit.

„Meie ekspeditsiooni peamiseks tulemuseks polnud mitte üheainsa üksikisendi leidmine, vaid sellise maailma avastamine, mida too liik asustab ja kus see jätkuvalt külluslikul ja ajatul moel jõudsalt edeneb,“ kommenteeris Filardi.