Mis on MPT?

Missiooniperede toetusprogrammi (MPT) koduleht on kinnine koduleht, mis on mõeldud infovahetuseks parasjagu missioonil teenivate kaitseväelaste peredele. Kodulehe administreerija on kaitseväe tugikeskus. Kinnine on koduleht seetõttu, et tagada sõduri lähedastele privaatsus oma murede jagamisel ning ka muu võimaliku tundliku informatsiooni turvalisus.

Pereliikme missioonile minnes on peredel võimalik end sinna registreerida ning missiooni lõppedes kasutajakonto suletakse. Infot kodulehe kohta on tugikeskus edastanud peredele toimunud üleriigilistel infopäevadel, saatnud postiga koju ning jaganud ka väljaõppe käigus toimunud loengutel. Tasub täpsustada, et tegu ei ole ainult Afganistani-põhise ettevõtmisega, vaid eraldi sektsioonid kodulehel on olnud ka Mali, KAV ja Atalanta missioonide jaoks.

MPT koduleht koosneb neljast suuremast sektsioonist:

  • - postitused kohapealt, mille on kirjutanud enamasti kaplan või teabeohvitser, aga mõnikord ka kontingendiülem;
  • - foorum, kus saavad uusi teemasid algatada ning juba alustatud teemadele vastata kõik kasutajad;
  • - lugemissoovitused, kus on viidatud abistavale kirjandusele ning kohaliku elu uudiseid käsitlevaid viiteid;
  • - praktiline info, kus on õpetus pakisaatmise kohta, info sotsiaalsetest tagatistest, kontaktandmed jmt.

Kodulehel on olnud kõikide EstConide ajal keskmiselt pisut üle saja registreerunud kasutaja. Näiteks viimase Afganistani rotatsiooni ajal oli kodulehel 119 kasutajat. Kodulehele võisid registreeruda kõik kaitseväelase lähedased.

Kui meil tekkis kahtlus, et kas teatud kodulehele juurdepääsu sooviv inimene on ikka selle kaitseväelasega seotud, siis saatsime päringu missioonipiirkonda ning kui kaitseväelane kinnitas isiku sobivust, siis võimaldasime kodulehele juurdepääsu. Üldiselt võib hinnata, et valdavalt registreerus kodulehe kasutajateks noorem põlvkond ehk eelkõige sõdurite elukaaslased. Sõduriemad käisid pigem teavet kogumas tugikeskuse korraldatud infopäevadel.

MPT külastatavus

Lisatud joonisel toon ära külastussessioonide arvu nädalate lõikes alates jaanuarist 2011 kuni Afganistani missiooni lõpuni mais 2014. Algustärmin on tingitud sellest, et tarkvaraliste võimaluste tõttu on külastuste statistika sellest ajast kättesaadav. Samuti on ka kahjuks MPT foorumis postitused säilinud vaid alates 2011. aasta jaanuarist. Vaatlusaluste andmete lõputärmin tuleneb iseenesestmõistetavalt EstConi kojutulekust. Nädalases lõikes vaatlemine on kõnekam, et näidata, kuidas teatud sündmustega seoses kodulehe külastatavus just teatud päevadel mitmekümnekordistus.

Kui vaadelda kõverat joonisel 1, siis torkab silma teatud hetkede väga suur külastusaktiivsus. Kui keskmiselt oli 440 külastust nädalas, siis need päevad, mil oodati EstCoyd puhkusele või koju, kasvas külastatavus oluliselt. Kõige suurem oli külastatavus veebruaris 2014 (1821 külastust nädalas), mil mäletatavasti puhkuseletulek hilines. Ajalooliselt kõige vähem oli külastusi augustis 2012, mil neid oli ühes nädalas 118.

MPT foorumi postitused

MPT foorumi postitused annavad meile aimu, mille pärast muretsevad missioonil viibiva kaitseväelase lähedased. Kokku on foorumisse teinud Afganistanis teenivate sõdurite lähedased vaadeldaval perioodil 720 postitust.

Temaatiliselt vaadeldes (vt joonis 2) on kaks kõige enam postitusi tekitanud valdkonda missioonilt kojutulek (n = 234) ja pakisaatmine missioonipiirkonda (n = 211). Tähelepanu väärivad algatused heategevuslike ürituste ja omavaheliste regionaalsete kokkusaamiste osas. Heategevuslike algatuste all pean silmas kingituste lähetamist missioonipiirkonda ning Carolin Illenzeeri fondi ürituste kohta info jagamist.

Kui lähtuda artikli pealkirjas kasutatud sõnast „mure“, siis muretsemise valdkonnad olid eelkõige kuuldused traumadest ning kojutulekuaegade muutumine.

Pärast ühte traagilist sündmust küsis sõduri lähedane: „Kas on tuntud huvi nende hakkama saamise ja meeleolude ja vastupidamise kohta? Kas on pakutud võimalust kõigile saada nõustamist, kaplanit või psühholoogi? Või jätkavad mehed, nagu poleks midagi juhtunud?“

Kui puhkuselend hilines, siis hakkasid levima kuuldused: „Eesti pole nõus maksma!! Enne reedet pole mõtet oodata ja reede pole ka kindel!“ ja „Riik võiks ise ka oma meeste eest hoolitseda ja väga narr, kui nad ise peavad raha (kojutulekuks) kokku panema.“

Taoliste teemapüstituste puhul pidi tugikeskus kiirelt reageerima ning andma kaitseväelaste lähedastele tasakaalustatud ja adekvaatset infot. Tihti aitasid selles osas kaasa ka kontingendi kaplan, kontingendi ülem või teabeohvitser.

MPT kodulehekülg on olnud kahtlemata innovaatiline lahendus infovahetuseks missioonil teenivate kaitseväelaste lähedastega. See kodulehekülg muutus atraktiivseks ja lisaväärtust loovaks teatud kriitilise massi (N ≥ 100) kasutajate olemasolu. Kahtlemata andis kodulehele laekuv info ainet ka tugikeskusele oma muude teenuste kujundamiseks ning perede vajaduste paremaks mõistmiseks.