Maailmas on veidi rohkem kui kolm triljonit puud — märksa rohkem kui varem hinnanguliselt pakutud 44 miljardit, selgub ajakirjas Nature hiljuti avaldatud uurimusest.

Yale’i ülikooli teadlaste juhitud töö kujutab endast seni kõige hõlmavamat katset mõõdistada meie planeedi metsa-alasid.

Puude kasvutiheduse kaart koostati tehiskaaslaste tehtud kliima-, topograafia- ja maakasutusvaatluste põhjal, mis kombineeriti 429 775 kogu maailmas sooritatud mõõtmise tulemustega.

Kogutud andmed aitasid konstrueerida puude kasvutihedust prognoosivaid raalmudeleid. Piirkondades, mille kohta puudusid mõõtmisandmed, hindasid uurijad puude arvukust sarnastes keskkondades kogutud andmete põhjal.

Puid jääb maailmas üha vähemaks. Pärast inmliigi ilmumist on taimestik vähenenud 45,8 protsendi võrra ning väheneb edasi, kahanedes aastas umbes kümne miljardi puu võrra. Igal aastal raiutakse maha 15,3 miljardit puud, kuid uute puude pealekasv ja siin-seal aset leidev taasmetsastumine aitavad olukorda veidi tasakaalustada.

“Võime öelda, et hetkel on maailmas vähem puid kui kunagi varem inimajaloo jooksul,” kommenteeris juhtiv autor Thomas Crowther uurimust ajalehele The Washington Post. “Inimtegevuse levik on puude hulka vähendanud peaaegu poole võrra, mis on astronoomiliselt suur arv.”

Kogutud andmeid saab tulevikus kasutada puude levikuga seonduvate kliimamuutuse-uuringute juures nii selle mõistmiseks, kuidas metsad kliima muutumist mõjutavad kui ka selle analüüsimiseks, kuidas mõjutab keskkond puid.