eesti pildileht

Sakslaste jõudmine Tallinna oli suur sündmus, sest Pika Hermanni tippu heisatud sinimustvalge andis inimestele lootust. Paaripäevase vahega ilmus Tallinnas kaks täiesti erisugust ajalehte: veel nõukogudemeelne Noorte Hääl kuulutas, et Tallinna tuleb kaitsta viimase veretilgani, paar päeva hiljem ilmunud Eesti Päevaleht andis aga teada, et kätte on saabunud "Painava unenäo lõpp".
1940

1940
Küüditatute mälestamist ei keelatud. Pigem vastupidi, korraldati suuri mälestusüritusi, et bolševike kuriteod ei ununeks.
eesti pildileht
Ka pühitseti nüüd suurelt Tallinna vabastamise aastapäeva.
eesti pildileht

Hukkunud Saksa sõdurite haudu korrastati ning rajati korralikud surnuaiad.

Vaata noppeid toonasest Pildilehest. Loomulikult ei näidatud neis ajakirjades kordagi Eesti territooriumil asuvaid koonduslaagreid või muid kuritegusid, mida Saksa okupatsioonivõim ning tihti ka eestlased ise korda saatsid: