Varese "rahvavalitsus"

President Päts kirjutas 21. juunil alla dekreedi, millega vabastas Uluotsa valitsuse ametist ning määras Ždanovi poolt dikteeritud valitsuse ametisse.

Endine Eesti saadik Moskvas on nimetanud, et valitsus pandi kokku "naiivikestest, kel polnud arusaamist sellest, missugust osa neil tuli mängida." Valitsuse uued liikmed ei olnud parteilased, vaid valdavalt kultuuriinimesed, kel varasemat riigijuhtimise kogemust polnud.


Ümbernimetamised ja Ždanov laseb Varese valitsusel muuta valimisseadust

Mart Laar on esile toonud, et president Päts oli alates juuli viimastest päevadest okupatsioonivõimude vahialune, kellel tuli alla kirjutada  ridamisi kehtetutele dekreetidele, millega lammutati Eesti riiklik korraldus, suleti riiklikke organisatsioone ning suruti maha vastupanu võimu ülevõtmisele. Uue riigikogu valimistele kirjutas Päts alla 5. juulil(1). Valimised ise pidid toimuma ülikiirelt: juba 14. ja 15. juulil.

Ždanov laskis Varese valitsuse määrusega kaks korda kehtivat valimisseadust muuta, ehkki seda oleks tohtinud teha vaid riigikogu määrusega.

Näited muudatustest - Laidoneri mahavõtmine oli üks esimesi, millest teatati:
Päevaleht. 1940
Päevaleht. 1940
Samas kinnitasid uue võimud, et mingit okupatsiooni Eestis pole:
Päevaleht. 1940

Kui valimised - mis rikkusid Eesti põhiseadust - olid juba välja kuulutatud, ilmus ajalehes ka president Pätsi nimel üleskutse minna valima.

Päevaleht. 1940

Ning nüüd järgnes juba lõputu ja järjest süvenev propaganda valimiste toetuseks.
Päevaleht. 1940

Vaata ülevaadet galeriist, millises võtmes pakuti kaasaegsete infot toonasest okupatsioonivõimude poolt kontrollitud ajakirjandusest:

Loos kasutatud materjalid:

- (1) "Kommunismi must raamat", Mart Laari peatükk "Eesti ja kommunism", (2000).

- (2) "Eesti Ajalugu", Seppo Zetterberg(2009)

- Väljavõtted Päevalehest ja ajakirjast "Nädal pildis"