Nagu BBC  avastas, oli 20. sajandi alguseni näha arvukat haakristide kasutamist kõikjal maailmas, nii suveniirides, kui ka ornamentides ja sümboolikas, ikka kui hea õnne sümbolit. Briti rahvusringhääling lehitses USA disainiloolase Steven Halleri raamatut "The Swastika: Symbol Beyond Redemption?" ja leidis ridamisi selle sümboli kasutamist, millel polnud küll mingit pistmist Adolf Hitleri ja tema natsionaalsotsialistliku ideoloogia propageerimisega.

Vastupidi, Esimeses maailmasõjas kandsid ka USA väeosad embleemidel svastikat ja Briti õhuväe lennukitel võis seda sümbolit leida isegi veel 1939. aastal. Soome lennuvägi kasutas seda sümbolit, Läti lennuvägi kasutas. Coca-Cola kasutas seda sümbolit, Carlsberg pani seda oma pudelitele, skautide sümboolika sisaldas seda, Ameerika Tüdrukute Klubi andis välja isegi ajakirja Swastika...

Ka Venemaa valdustes oli see sümbol vesimärgiks nii rahatähtedel kui postmarkides, viimati veel 1918. aastal, kuni sirp ja vasar koos punase viisnurgaga kohapealseteks vägivalla sümboliteks kujunesid.

Svastika 250-rublasel 1917. aastast.

Sõda, mille Hitler ja Stalin valla päästsid, muutis muidugi kõik. Head õnne natslik haakrist miljonitele mõrvatutele küll ei toonud. Totalitaarsete ideoloogiate fännidel ei ole ka põhjust valetada, et nad mõistaks svastikat millegi muu sümbolina.

USA on kimpus ühe eaka hoonega:

Natsid kaaperdasid selle sümboli tänu mõningate 19. sajandi teadlaste hüpoteesidele, kes arvasid leidvat sarnasusi saksa keele ja sanskriti vahel, rajades põhjendamatu teooria "aarialastest," millest nad millegi pärast muud indo-euroopa rahvad ja keeled välja arvasid.

Ja nii kujunes hea õnne sümbolist hoopis totalitaarse võimu ja militaarse hävingu sümbol. Holokausti ohvrite jaoks on see hirmu ja õuduse sümbol. Saksamaa üritas 2007. aastal edutult saavutada lausa üleeuroopalist keeldu haakristi kujutamisele, ajades siinsed (eriti Briti) hindud paanikasse. Pole ju nende süü, et Hitler neilt sümboli varastas.

Väidetakse, et ka Lenini-aegsel Nõukogude Venemaal on svastikat esitletud sotsialismi sümbolina juba enne kui Hitler sümboli omale võttis. Kodusõja lõunarindel anti svastikaga aumärke ka Punaarmee komandöridele. 

https://allrus.me/swastika-russia-ancient-symbol-good-luck/

Aga svastika on iidne sümbol

Ja nii satuvad paraku ka arheoloogid endisest sagedamini leidude otsa, kus juba muinasajal haakristi kasutatud, nii Vana-Kreekas, Trooja varemetes, keltide, anglosakside, Baltikumi rahvaste jt juures. Keraamikas, tekstiilis... Isegi Panamas Kuna Yala indiaanlaste tekstiilis. Ka setude ja liivlaste vöökirjades.

Kui minna näiteks Ukrainas ajaloomuuseumi, leiab arvukalt svastikat, aga oleks rumalus ukrainlasi selle pärast natsideks pidada. Vanim svastika sealses kogus on 12 000 kuni 15 000 aastat vana.