Sellise meetmega kaotatakse rändlustasud tekstsõnumitelt, internetiliikluselt ja häälkõnedelt.

EL-i piires ringi rändavad turistid, kelle teenusepakkuja tegutseb nende kodumaal, hakkavad edaspidi maksma ainult koduse pakkuja nõutavaid tasusid.

Loodetavasti võimaldab selline samm tõsta mobiilsideteenuste kvaliteeti kõigis Euroopa Liidu riikides, kus hetkel pakuvad igas riigis laia valikut teenuseid mitmed mobiilside-ettevõtted.

Eeldatavasti on taoline killustatus üheks teguritest, mis pärsivad mobiilsidesektori ettevõtete laienemist ja majanduskasvu kogu Euroopa Liidus.

Hinnangute kohaselt kaotavad EL-i riikide teenusepakkujad esialgu umbes kaks protsenti kasumist.

Kuid arvestades seda, et paljud kasutajad hakkavad teistes riikides viibimise ajal tõenäoliselt oma seadmete vahendusel rändlusteenust rohkem pruukima, võivad teenusepakkujad kaotatud tulu peagi tagasi teenida.