Pardel on juba üsna vana toode: vooluvõrgust toituv variant on tuntud juba üle 80 aasta ja akudelt töötav ka juba pool sajandit, kirjutab ajakiri Tehnikamaailm.

Nõnda võiks arvata, et kõik võimalik on habemeajamisaparaatides juba olemas, ometigi esitletakse üha uusi mudeleid ja alati öeldakse, et uuel mudelil on see või too omadus parem kui eelmisel.

Kaupustes on pardlite hinnapiirid üsna suured, kolme-neljakümnest eurost kahesajani ja üle selle. Võiks siis ju oletada, et ka omadustes on olulisi vahesid.

Tegelikult on jutud tippklassi mudelite paremustest ja üldisest tasemeerinevusest üksjagu "juuksekarva pooleksajamise" varjundiga. Erinevused mudelivaliku kahe äärmise pardliga saadud tulemuste vahel on mõõdetavad vast paaritunnise habemekasvuga.

Hind valiku aluseks

Pikka aega ei olnud kauplustes valida muu kui kahe tootja, Brauni ja Philipsi vahel. Õnneks on võitlusse sekkunud ka teised tootjad. Juba mõnda aega on kahe suurega kemplemas ka Panasonic ning Remington.

On küll veel teisigi tootjaid, kuid need kas ei ole veel brändidena läbi löönud või on nende pardlid nii kehvad, et nad seda veel ei suuda.

Areng on kaasa toonud selle, et varem ainult tippmudeleile omane on jõudnud ka hinnalt odavamatesse toodetesse. Aeg on andnud meile valikute tegemiseks ka hulga tehniliselt, disainilt ja kas või värvilt erinevaid tooteid.

Võrdluse tegemiseks paluti nelja põhitegija toodete maaletoojail tuua omal valikul mingi keskmise hinnaga pardel. See peaks ju põhimõtteliselt olema hea kriteerium. Mingeid tehnilisi omadusi, mida silmas pidada, testi tegijate poolt ei määratud.

Viimasel ajal on paljud pardlid ju mõeldud ka märgajamiseks, kuid sedagi ei nõutud. Ometigi osutusid neljast kolm olema just seda tüüpi – Wet & Dry.

Pardlid kui nahaärritajad

Kauaaegsed pardlikasutajad jagunevad selgesti kahte gruppi: need, kes on veendunud pöörlevate lõikepeadega pardlite paremuses, ja teised, kes peavad paremaks võrkpeaga pardleid.

Isegi testi läbiviinud meestel oli selliseid eelarvamusi, kuid pärast testi tegemist võis need heita üle parda.

Võrdlus näitas, et lõua siledus ei sõltu pardli tüübist. Nii pöördterade kui ka võrguga saadakse ühtviisi hea lõpptulemus. Ainult innukamal lõua nühkimisel näitasid pöörlevad lõiketerad küüsi – hea tulemuse tagaajamine ja kiirustamine võivad ärritada nahka.

Nahaärrituse ulatus sõltub paljuski inimesest. Aegamööda ihu siiski harjub uue raseerimisvahendiga. Kuid enne uue pardli kasutuselevõttu tuleb see korralikult puhastada ehk terad pesta, see on nahaärrituse vältimiseks väga tähtis.

Pöördlõikepead ei pruugi sobida kõigile. Katse käigus jõudsime olukorrani, kus üks testijaist pidi testis osalemise peaaegu katkestama suure nahaärrituse tõttu. Võrdluses olnuist ärritas Remington nahka teistest selgesti enam.

Ka võrkpeaga pardlid ei ole päris ärritustevabad. Kuid lisaks nahaärritusele on pardlite puhul tähtis ka nende müratase ja kasutamise sujuvus.

Kuigi mürataset testi käigus otseselt ei mõõdetud, oli võrkpardlite müra ja vibratsioon ajamise käigus selgelt suuremad kui pöördteradega pardlitel. Müra oli võrkpeaga pardlitel koguni sellisel tasemel, et see võis hommikusel habemeajamisel õrnema unega inimesed äratada.

Selgituseks olgu öeldud, et võrkpeaga pardlitel on edasi-tagasi liikuv tera, see teeb rohkem müra ja paneb ka masina rohkem vibreerima kui pöörlevad terad. Kuid masina häälekusest võib olla ka abi, sest näiteks Braunil annab hääle muutus märku habemeajamise edenemisest.

Habemeajamismasin reisikaaslasena

Spetsiaalselt reisimise seisukohast pardleid ei testitud. Kuid kuna osa testijaid olid sageli reisivad inimesed, siis saadi möödaminnes arvamusi ka selle kohta, kuidas nad reisile kaasa võtmiseks sobivad.

Natuke üllatav oli, et akude kestvus ei tõusnud peamiseks poolt- või vastuargumendiks. Testimisel olnutest üllatas pahasti Panasonic, sest sellel ei ole üldse midagi, mis näitaks aku laetust.

Reisimise seisukohalt hinnati hoopis kaasavõtmise mugavust. Võrkpeaga pardlid on kogult väiksemad ja kujult paremad kaasa pakkimiseks. Brauni ja Panasonicu mudeleil ei ole aga kaasavõtmiseks ei karpi ega isegi kotti. Lisaks vähendab Panasonicu kaasavõetavuse mugavust ka kogukas laadimisseade.

Reisimisel saab tähtsaks ka terade kaitse. Siin täheldati olulisi erinevusi. Kõige halvem oli see, et terade kaitse ei lasknud ära aurata terade pesemisest lõikepeasse jäänud veel. Tulemuseks oli, et Remingtoni lõikepea haises juba järgmisel päeval kui märg koer. Õnneks uus pesemine lahendas olukorra.

Võrkpeapardlitel kaitseb terakate ka juhusliku käivitamise eest – või on vähemalt mõeldud selleks. Panasonicul see disainerite idee töötab, Braunil ei. Braunil ulatub terakaitse ka lülitusnupu peale, kuid surve all vajub see läbi ja nii võib juhtuda, et tihedalt asju täis kohvris töötab pardel aku tühjaks juba reisil sihtkohta.

Hinnatundlikkuse alusel võib testiks kogutud pardlite kohta öelda, et kõik nad kõlbavad habemeajamiseks hästi. Kiiret ja vaikset habemeajamist soovivale mehele on pöördteradega pardel parem valik. Kui aga ihu kipub olema tundlik, siis on parem võrkpeaga variant.

Testimise põhimõtted

Hindamisel anti suurem osakaal lõpptulemusele. Lisaks näo siledusele vaadati ka seda, kui hästi saab pardel ajamisega hakkama raskemates kohtades nagu ninaalune, lõualohk või lõdvem ihu lõua all.

Ihu ärritamist jälgiti nii testi käigus kui selle järel. Hinde andmisel on arvestatud sellega, et enamasti nahk kohaneb uue masinaga. Väiksem hinne tähendab seda, et testi käigus ärritus ei kadunud lõplikult.

Kasutusmugavuse osas hinnati nii kasutamise kui puhastamise mugavust kui ka reisile kaasavõtmise hõlpsust. Hinnet mõjutasid ka kasutamist mugavamaks tegevad lisad.

Aku kestvuse ja laadimise osas mõõdeti masinail lisaks kasutamisajale ka aku kestvust tühjalt töötamisel, lisaks hinnati ka laadimisele kuluvat aega. Kiirlaadimisvõimaluse olemasolu kergitas hinnet.

Testi käigus hinnati ka vibratsiooni ja müra – viimase valjust, laadi ja muutumist habemeajamise jooksul. Müra vähenemine habeme lühenemisel mõjutas hinnet positiivselt, kätt raputavad või ootamatud ebamäärased masina värahtused ihul liikumisel koos vastava kaasneva müraga mõjutasid hinnet negatiivselt.

Kasutusjuhendi puhul hinnati õpetuse arusaadavust ja otstarbekust.

Testimisest

Testirühmas oli neli meest, kellest üks oli senini kasutanud pidevalt pöördpeadega pardlit, üks võrkpeaga mudelit, aga kahel ei olnud kindlat habemeajamismoodust. Nemad olid kasutanud vaheldumisi kas žiletti või emba-kumba pardlitüüpi. Testimisel olnud mudeleid ei olnud keegi enne kasutanud.

Test tehti nii, et iga mees ajas ühe näopoole üht tüüpi masinaga ja teise teist tüüpi aparaadiga. Vähemalt nädala ja viis ajamiskorda kestnud tsükli järel vahetati masinaid nii, et vasakut näopoolt ajanud masinaga hakati nüüd nühkima paremat poolt, aga paremal poolel müranud masin anti järgmisele mehele vasaku näopoole jaoks.

Inimeste vahetumisel vahetati ka igale testijale omad terad. Iga testimisvooru lõppedes anti hinded kõigi vaadeldud omaduste suhtes. Akusid laaditi uuesti kahe testimisvooru vahel.

Ajamistulemuste paremaks hindamiseks tehti lõuast 24 tunni möödudes ka lähifotosid. See pardlite valmistajate poolt kasutatav meetod näitab selgesti, kui hästi ajamine on õnnestunud. Ka on hästi näha tulemuste erinevus näo eri kohtades.

Enne testimist laaditi pardleid valmistajate juhenditele vastavalt viis korda, lastes neil tühikäigul tühjeneda kuni seiskumiseni. Akude kestvust mõõdeti testi käigus nii tühikäigul kui ajamisel. Habemeajamisel on need ajad loomulikult lühemad. Testi tulemuste põhjal võib öelda, et ühe laadimisega peavad kõik pardlid vastu vähemalt nädala.

Müstiline märgajamine

Kolm maaletoojat otsustasid testi tuua Wet & Dry mudeli, millega saab habet ajada kas või duši all olles. Praktikas aetakse habet siiski enamasti kuivas ruumis, kasutades küll geeli või vahtu.

Kuigi märgajamise võimalust ei võetud lõpphinnangus arvesse, jätkasid kaks meest peale testi lõppu katseks masinate kasutamist koos vahu tarvitamisega. Üks kasutas odavat vahtu ja teine bränditootena müüdavat geeli. Mõlemal juhul oli lõpptulemuseks hämming.

Kõigepealt sai selgeks, et märgajamisel on raske aru saada ajamise edenemisest, nii puhtuse kui täpsuse mõttes. Samuti ei olnud päevselge märgajamise eelis ihu mitteärritamise osas, kuigi põhimõtteliselt oleks võinud see nii olla. Geeliga ja pöördpeadega Philipsiga oli nahaärritus isegi tugevam kui kuivalt kasutamisel.

Ka kuivajamise märkimisväärne kiiruse võit kadus märgajamisel olematuks. Lõug sai küll siledaks, aga mingit eelist märgajamisest kokkuvõttes ei sündinud.

Brauni suhtes arvamused jagunesid. Tavalise vahuga tundus Braun veel toimivat, kuid geeliga muutus nägu liiga libedaks. Kõige halvem oli see, et geeliga tikkus võrk ummistuma ja siis kannatasid nii ajamise kiirus kui tulemus.

Märgtesti üllatajaks tõusis Panasonic. Ajamise tunnetus kippus küll sellegagi kaduma, aga lõpptulemus oli vähemalt ettevõetud sekeldamist väärt. Geeliga tegutsedes ja hoolikalt ajades oli kokkuvõttes lõug üllatavalt sile. Siiski jättis soovida ajamise puhtus üleminekul lõualt kaelale.

Võrkpeaga masinatega ihuärritust ei ilmnenud. Põhjalikumaid järeldusi saaks teha muidugi pikemaajalisema kasutamise järel. Siiski võib öelda, et mingi imemenetlusega tegu ei ole. Küll aga võib märgajamine tulla kasuks näohügieenile tervikuna, sest vahu või geeli kasutamine ja järgnev hoolikas näopesu peaks olema näole hea. Ka võib geelist või vahust jääda meeldiv aroom.

Kuid mida teeb märgajamine pardlile? Wet & Dry mudeleid lahti võttes leidsime, et terade osas on kõik veekindel, kuid korpus ei pruugi tingimata üleni veekindel olla.

Kuivajamisel pääseb pikapeale korpusesse tolm habemekarvadest ja surnud naharakkudest. Kuid kui sinna lisandub märgajamise geelist või vahust ning veest niiskust, on olemas soodne kasvukoht bakteritele.

Kas sündida võiv on tõsine probleem või teoreetiline võimalus, seda ei saanud lühikese testi järel öelda. Kindel on, et märgajamisel peab masinat paremini hooldama, sest kuivanud vahujäägid halvendavad ka masina tööd.

Märgajamisel kaob ka võimalus kasutada pardlil võrguvoolu. Wet & Dry mudelid ei käivitu turvalisuse kaalutlustel, kui nad on ühendatud laadijaga. Vaid Remingtoniga õnnestus ajamine, pistik seinas.

Fotod: Tehnikamaailm

Kokkuvõtted

Philips AT890

Garantiiaeg: 2 aastat
Hind: ~85–90 €

Kiirus on Philipsi suur pluss: see masin on kokkuvõttes paar minutit kiirem kui ülejäänud. Siledama tulemuse nimel tuleb rohkem vaeva näha, kuid žileti tulemuseni ei jõuta kunagi.

Raskemates kohtades, nagu lõual ja kaelal, on Philipsiga tulemus parem kui võrkteradega aparaatidega. Lõikepea terade raam segab kuigipalju vuntside piiramist.

Philipsi lõikepea järgib näo kumerusi täpselt. Ka nahal libisemine on hea. Pöördteradega masin ärritab nahka rohkem, eriti lõuaaluses piirkonnas. Testi edenedes ärritus aegamööda vähenes.

Kasutamiselt ja puhastamise seisukohast on Philips igati asjalik masin. Korpus on küll suurevõitu, kuid see-eest saab sellest tugevalt haarata. Liugnupu abil välja hüppav piirel on tõhus, kuid lärmakas.

Habemeajamise müra on väike ja masin vibreerib vähe. Aku kestvus on hea ja laadimine probleeme ei valmista. Kuigi masin on suurepoolne, hõlbustab täpselt õmmeldud kott tema kaasavõtmist reisile.

Hea: kasutamine, aku kestvus, vaikne ja peaaegu vibratsioonivaba
Halb: võimalik ihu ärritamine

Braun 3. seeria 340s-4

Garantiiaeg: 2 aastat
Hind: ~70–90 € (sõltuvalt ostukohast ja -ajast)

Ajamismugavuselt on Braun pöördteradega masinatest parem, kuid tööd tuleb teha rohkem. Kuigi ajamine ei võta väga palju aega, võivad siia-sinna mõned karvad turritama jääda, eriti lõua ja kaela vahelisel pehmel alal. Ninaalune ja lõualohk ei valmista siiski probleeme.

Brauni paremuse hulka kuulub ihusõbralikkus, nahk ei hakka ka ägedal nühkimisel kirvendama. Pikemate karvade ajamisel on tunda kerget rebimist, kuid kannatlikkust ilmutades annab habe järele. Liugnupuga vabastatav piirel töötab täpselt.

Kasutusmugavuselt ja puhastatavuselt on masin nii keskmine, et pole midagi välja tuua.

Iseärasusena tuleb nimetada kasutamisel tekkivat iseloomulikku valju häält. Hääle põhjal saab ka otsustada, kas aetud on juba piisavalt või peab veel jätkama.

Varustuse poolest on Braun tänu laadimisalusele ja õlipudelile grupist parim. Siiski kaasas võiks olla pakkekott ja terakaitse peaks kaitsma soovimatu käivitamise eest.

Hea: ihusõbralikkus, kasutamine,
Halb: müra

Panasonic ES-SL41

Garantiiaeg: 1 aasta
Hind: 60–90 € (sõltuvalt ostmiskohast ja -ajast)

Saledakujulise Panasonicu ajamistulemus on võrkteradega masinaile tüüpiline: lühemate karvadega saab masin kergesti hakkama, aga pikematega kulub aega.

Masina jaoks kõige raskemini aetavaks alaks oli lõua ja kaela vahele jääv piirkond, samas vuntside piiramisega sai masin hästi hakkama.

Panasonic ärritab nahka vähe. Tugevamalt vajutades ja pikemaid karvu lõigates hakkab ihu punetama, kuid see möödub peagi. Ihu harjub säriseva häälega töötava masinaga arvatavasti varsti, kuid kõrv siiski vist mitte.

Väike korpus tekitab kahetisi tundeid. Suuremas käes tundub masin mänguasjana, ka piirel võiks olla suurem. Teistpidi võtab väike masin reisikohvris vähem ruumi.

Akus jätkub voolu mõõdukalt. Akulaadija küllalt jäik juhe ja laadimiseks kuluv kaheksa tundi vähendavad kasutusmugavust. Masinal on mainimisväärt omadusi, nagu näiteks seisualusena ja voolulukuna toimiv terakaitse või suletavad pesuavad.

Hea: ihusõbralikkus, väike korpus
Halb: pikk laadimisaeg, müra

Remington Titanium-X R6150

Garantiiaeg: 2 aastat
Hind: ~80 € (sõltuvalt ostukohast ja -ajast)

Kasutamise täpsuses ei jää Remington teistele alla. Ajamisel häirib siiski lõikepea halb libisemine nahal ning selle loksumine. Ka terad ei ulatu nahale nii lähedale kui konkureerival pöördteradega masinal. Tasasematel kohtadel sujub ajamine siiski piisavalt nobedasti. Ka piirel töötab mõeldule kohaselt.

Remingtoni suurim probleem on ihu ärritamine. Ühe testija nahka rüüstas masin nii pahasti, et tekkis küsimus, kas ta suudab katse lõpuni viia. Rohkem parkunud nahal sujus ajamine päris kiiresti.

Kuigi vaikselt töötav Remington ei ole mõeldud märgajamiseks, kannatab seda puhastada sooja veega. Puhastusharja masinal ei ole ja pakkekott jätab soovida. Terakaitse sobivusele tuleb ette heita kuivatusavade puudumist.

Aku kestvuselt on masin võrdluse parim. Üllatustevaba ajamisaja tagamiseks tuleks masinat siiski kauem laadida kui ajamiseks kuluva aja lugem näitab.

Hea: aku kestvus
Halb: lõikepea kvaliteet, võimalik ihuärritus, segane kasutusjuhend

Fotod: Tehnikamaailm

Punktitabeli ja tehnoandmed leiab märtsikuisest Tehnikamaailmast

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid