"Lõppenud miinitõrjeoperatsiooni käigus leitud lõhkekehade hulk on selge märk sellest, et põhjalik ettevalmistustöö ja ajalooliste andmete kogumine on esmatähtis sarnaste operatsioonide korraldamisel, vähetähtis pole ka erinevate miinitõrjesüsteemide ja kaasaegsete sensorite kasutus," ütles operatsiooni üldjuht kaptenleitnant Ivo Värk.

Leitud lõhkekehadest on enamus maailmasõdade aegsed meremiinid. Kõige enam lõhkekehi leiti Tallinna lahest, Naissaare ja Aegna vaheliselt laevateelt, teatas kaitseväe peastaabi teavitusosakond.

Operatsiooni käigus on üksused leidnud kokku kümme vrakki. Neist nelja päritolu on koostöös Meremuuseumiga tänu allveearheoloog Vello Mässi abile tuvastatud, ülejäänute koordinaadid edastab Merevägi Meremuuseumile, Veeteede ametile ja Muinsuskaitseametile tuvastamiseks ja edasiseks uurimiseks.

Sel aastal leitud lõhkekehade hulk on suurem kui 2009. aastal korraldatud samanimelisel operatsiooni, mil leiti 90 lõhkekeha.

"Seekordne Open Spirit korraldati erinevalt varasematest operatsioonidest mitte sügisel, vaid kevadel, mil miinitõrjeks on sobivaimad keskkonnatingimused, kuid ka märkimisväärsed keskkonnakaitse alased piiranguid," ütles kaptenleitnant Värk.

Operatsioonil tegutsesid välisriikide laevade kontaktohvitseridena ja Eesti laevade meeskonnas Kaitseliidu Meredivisjoni kaitseliitlased.

14. maist tänaseni kestnud Open Spirit oli selle aasta suurim miinitõrjeoperatsioon Läänemerel, mille eesmärgiks oli sõdade käigus veesatud meremiinide ja muude lõhkekehade avastamine ja kahjutuks tegemine.

Operatsioonist võttis osa 19 laeva Belgiast, Hollandist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Rootsist ja Balti riikidest koos Ameerika Ühendriikide, Kanada, Eesti, ja Hollandi tuukriüksustega, kokku pea 700 mereväelast.

Operatsiooni käigus puhastasid üksused merealasid Tallinna lahel, Hiiumaa ja Vormsi ümbruses ning Suures väinas.

Kõik lõhkamised kooskõlastas Merevägi Keskkonnaameti, Veeteede Ameti ning Politsei- ja Piirivalveametiga.

Operatsioonil osalenud laevad saabusid Tallinna Miinisadamasse ja Vanasadamasse eile, täna teevad üksused kokkuvõtteid miinitõrjeoperatsiooni tulemustest. Välisriikide üksused lahkuvad Tallinnast lähipäevil.

Miinitõrje ja miinisõjavõime arendamine on Eesti mereväe põhitegevusalad. Eestil on kolm nüüdisaegsete miinitõrjesüsteemidega varustatud Sandown klassi miinijahtijat, spetsiaalse väljaõppe saanud miinituukrite grupp ja miiniinfokeskus, mille ülesandeks on Eesti vete miinisõjaga seonduvate andmebaaside haldamine ja täiendamine. Eesti osaleb aktiivselt Läänemere-äärsete riikide miinitõrje-alases infovahetuses.

Alates 1994. aastast on miinitõrjeoperatsioonide käigus Eesti vetest leitud üle 850 lõhkekeha.