Kui palju ja milliseid raskesoomukeid Eesti kaitseväele hangitakse, pole veel täpselt otsustatud, kuid kaitseminister Jaak Aaviksoo märkis, et tankiüksuse väljaarendamise kohustus on NATO liitlaste ees juba võetud, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Sõjalise kaitsevõime arendamise järgmise kümne aasta kava kohaselt peame soomusmanöövervõime välja arendama, mille üheks komponendiks on ka tankiüksus,” sõnas Aaviksoo.

2008. aasta Gruusia sõja järel käis Aaviksoo välja, et vajadus on 40 tanki järele, kuid hetkeseisuga kindlalt vajaolevat tankiüksuse suurust otsustatud pole.

50 tanki suurune üksus koos sellele lisanduvate jalaväe lahingumasinatega võiks aga ministri hinnangul moodustada Eesti kaitseväe 1. brigaadi selgroo.

Aaviksoo on öelnud ka seda, et tema haldusalas planeeritava projekti kogumaksumus ulatuks nelja miljardi kroonini.

Kuidas infrastruktuuri rajamist ja tankistide koolitamist korraldada, pole samuti veel lõplikult otsustatud, kuid ministeerium ja kaitsevägi on loonud töögrupi, kes tegeleb soomusmanöövervõime väljaehitamiseks täpsema kava koostamisega.