Virginia ülikoolis korraldatud uuringu tarvis mõõdeti seitsme aasta jooksul ligi kahe tuhande inimese vaimsed võimeid ning selgus, et enamikus testides saavutasid kõige paremaid tulemusi 22-aastased, kirjutab Daily Telegraph.

Järsult halvenesid tulemused 27-aastaste katsealuste seas, eriti neis testides, kus mõõdeti arutlemisoskust, mõtlemiskiirust ja ruumilist kujutlusvõimet. Mälu hakkas märkimisväärselt halvenema 37 aasta vanustel.

Nõnda väidab professor Timothy Salthouse, et vananemisega seotud haiguste raviga peaks alustama hoopis varem, kui see seni tavaks on olnud ehk enne, kui inimene pensionile jääb.

Samas aga ilmnes uuringust, et võimed, mis põhinevad kogutud teadmistel nagu näiteks edukus sõnavara testides või üldised teadmised, suurenevad kuni 60. eluaastani.

Veel noorelt ehk 27-aasta vanusena on surnud mitmed rokiajaloo suurkujud, näiteks Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin ja Kurt Cobain.