Walesi Swansea ülikooli teadlased leidsid, et sotsiaalmeedia tarbimise vähendamine 15 minuti võrra päevas võib märgatavalt parandada üldist tervislikku seisundit ja immuunsust. Samuti vähenesid eksperimendis osalejatel üksindustunde ja depressiooni näitajad. Töö tulemused avaldati ajakirjas Journal of Technology in Behavior Science.

Uuringu käigus jälgisid autorid kolme kuu jooksul 50 osalejat (33 naist ja 17 meest) vanuses 20–25 aastat. Iga kuu küsiti nende füüsilise ja vaimse tervise ning sotsiaalmeedia kasutamise aja kohta ning seejärel paluti vähendada tavapärast sotsiaalmeedia tarbimise aega 15 minuti võrra päevas.

Saadud infot võrreldi kahe kontrollrühma andmetega, kes kasutasid tavapäraselt sotsiaalvõrgustikke või tegid selle asemel midagi muud.

Tulemused näitasid, et rühmal, kellel paluti sotsiaalmeedia kasutamise aega kärpida, paranes immuunsüsteemi toimimine keskmiselt 15%. Täpsemalt kogesid katses osalejad vähem külmetushaigusi, grippi, soolatüükaid, une kvaliteet paranes 50% ja depressiooni sümptomeid ilmnes 30% vähem.

Esimese kontrollrühma katsealustest paluti ühel osal rühmast tarbida katse jooksul sotsiaalmeediat 15 minuti asemel 40 minutit vähem, samas kui teine ​​​​osa rühmast suurendas selleks kuluvat aega 10 minuti võrra. Osalejad, kellel paluti sotsiaalmeedias istumise asemel alguses midagi muud teha, pidid suurendama oma sotsiaalmeedia kasutamist umbes 25 minuti võrra päevas.

Edaspidi kavatsevad uurijad välja selgitada, kas seos sotsiaalmeedia kasutamise ja tervisenäitajate vahel on otsene või on põhjustatud tervisemuutujatest, nagu depressioon või füüsiline aktiivsus.