Hanke dokumentidest ilmneb, et see kuulutati välja 16. septembril ning pakkumuste esitamise tähtajaks oli 20. oktoober.

Kolmeks aastaks antakse kontsessioonilepingu alusel üürile 6150 m² suurune parklaala aadressil Punane 17 ning hanke võitja on kohustatud tagama ala tervikliku valgustuse, korrapärase hoolduse ning vajadusel taristu uuendamise. Samuti rajama varjualusega jalgrattaparkla vähemalt 20 jalgratta hoiustamiseks, kus peab olema võimalik jalgratast kinnitada läbi rattaraami. Lisaks võimaldama parkimisteenuse eest tasumise mobiilimaksetena.