Teema tõusis ametkondade vahel teemaks juba möödunud aasta oktoobri lõpus, mil õiguskantsleri poole pöördus MTÜ Üru Jahimeeste Selts küsimusega, kas keskkonnaametil ikka on lubatud jälgida jahil osalevate inimeste raadiosidet.

Seltsi väitel kasutas keskkonnaamet raadiosagedusi 146,400 MHz, 161,475 MHz ja 146,150 MHz jahil osalevate inimeste jälgimiseks. Kui kahe esimese sageduse kasutamiseks on jahimehed ametile loa andnud, siis sageduse 146,150 MHz kasutamiseks keskkonnaametil sagedusluba puudub ning selle sageduse kasutamiseks ei ole nõusolekut andnud ka Eesti Jahimeeste Selts.