Tänaseks on selgunud, et Eestil oli tegelikult veel kevadel kindel plaan osta osalus taasgaasistamislaeva 10 aastaks rentinud Soome ettevõttes FSRU Oy, et selle otsustes - ka ujuvterminali asukohas - reaalselt kaasa rääkida. Eesti esindajaks neil läbirääkimistel oli Elering, mille juht Taavi Veskimägi tunnistas eelmisel nädalal, et Elering siiski loobus osalusest, kuna tingimustes ei jõutud soomlastega kokkuleppele.

Just sellest teadmisest lähtudes esitasime MKMi asekantslerile Timo Tatarile mõned küsimused, mille vastustest ilmneb, et Eesti oligi kogu aeg Soomele lihtsalt varuvariant.

Kui palju oli eraldatud Eleringile raha, et Eesti ostaks endale ujuvterminali rentimise ettevõttes (FSRU Oy) Gasgrid Finland kõrval osaluse? Millal see raha eraldamise otsus tehti?

Eleringile nähti osaluse omandamiseks kevadel 2022. aasta lisaeelarvest 30 miljonit eurot.