Just selle lootuse täitmiseks lükati käima sadama ja kai ja gaasitorustike rajamine Harjumaal Pakrineemel. Kuigi nüüdseks on juba kõigile ilmselge, et Pakrineeme sadam oli soomlaste jaoks vaid varuvariant juhuks, kui nende enda vastuvõtuterminal vastu talve valmis ei peaks saama ja soomlased Eestisse enda renditud laeva muidugi ei saada, käivad Pakrineemel tööd olematu laeva saabumiseks ikka täie hooga edasi.

Kuna avalikkuse ees on olnud väga palju saginat ja ragistamist selle üle, kui palju sellest terminalist kuulub riiklikule operaatorile Eleringile ja kui palju eraettevõtlust esindavatele Alexelale/Eleringile, on vast paras aeg vaadata skemaatiliselt üle, mis seal kellelegi kuulub. Skeem näeb välja selline: