Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) esitatud taotluse kohaselt on täpseks summaks 656 164 eurot.

„KIK eeldab vastavalt Põhja-Tallinna valitsuse taotlusele, et antud summa eest viiakse läbi uuring, saneerimiskava ja ka reostuse likvideerimine. Kui uuringust selgub, et reostusallikas ei asu riigimaal, tuleb Põhja-Tallinna Valitsusel tasuda 20% likvideerimistööde maksumusest,“ ütles Fortele KIKi kommunikatsioonijuht Kati Raudsaar.

KIKi nõukogu otsustas 24. augustil eraldada selle summa kiireloomuliselt siseriiklikust keskkonnaprogrammist.

Toetuse väljamaksmise eelduseks on hangete korraldamine, toetus makstakse välja pärast hangete kontrollimist arvete alusel ja vastavalt rahastamise proportsioonile.

Keskkonnaminister ja KIKi nõukogu esimees Madis Kallas sõnab, et taotluse kiire rahuldamine oli hädavajalik veelgi suurema keskkonnakahju vältimiseks. „Loodetavasti saame nüüd reostuse kolded ja allikad võimalikult ruttu kõrvaldatud. Nii väldime reostuse suuremat levikut ning tagame suplejate ohutuse.“

Põhja-TallinnavValitsus on juba läbi viimas reostusala ulatuse ja põhjuste selgitamiseks uuringut. Selle tulemuse alusel koostatakse saneerimisprojekt, kus selgitatakse likvideerimise tehnoloogia ja meetod. Järgneb riigihange reostuse likvideerija leidmiseks ning reostuse väljakaeve.

Kui uuringust selgub, et reostusallikas ei asu riigimaal, tuleb Põhja-Tallinna Valitsusel tasuda 20% likvideerimistööde maksumusest.

Juuni lõpus avastati Tallinnas Stroomi ranna suplusalalt naftareostus. Keskkonnaameti võetud proovidest selgus, et rannas on raske kütteõli jääkreostus. Ilmselt on reostus pärit varasemast ajast, selle põhjus ei ole teada. Reostusala täpne ulatus selgub uuringu käigus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid