Esiteks omandisuhetest. Ministeeriumi vastusest selgub, et AS Pensionikeskus omanikuks on ikka Nasdaq CSD SE (nagu see ka veebilehel kirjas on), kes omab aga AS Pensionikeskuse aktsiaid Läti Swedbanki kaudu. Eesti Äriregistris on toodud ainult esindajakonto omanik ja mitte tegelik aktsiate lõppomanik ehk Nasdaq CSD SE.

Teiseks suhetest riigiga. Pensionikeskus võitis selle riigihanke siin ja pensioniregistri pidamise kontsessioonileping sõlmiti temaga 31.12.2019.

Kusjuures, riigilt ei saa see ettevõte rahandusministeeriumi kinnitusel sentigi.

„Tasuta on teenus riigile, registripidamise teenuse maksavad kinni turuosalised ja lõppkokkuvõttes osakuomanikud. Näiteks on registripidamise tasu juba pensionifondide valitsemistasu sees, st pensionifondivalitsejad peavad maksma valitsemistasu arvelt ka registripidamise tasusid. Juhul, kui inimene soovib esitada avalduse registripidajale ise otse ja mitte läbi kontohalduri (panga), siis peab ta ka maksma tasu vastavalt Pensionikeskuse hinnakirjale,“ teatati ministeeriumist.

Tegemist on kontsessioonlepinguga, kus riik lubab pakkujal teenida lepinguga kokkulepitud summa – kuni 5,7 miljonit eurot.

Pensioniregistri hallatavas registris registreeritakse teatavasti nii kohustusliku kui vabatahtliku pensionifondi osakud.

Kui inimene soovib pensioni II sambasse kogutud summad seaduse alusel korraga välja võtta, siis peab esitama tasulise avalduse AS Pensionikeskusele, aga mitte riigile.

„Riik on sõlminud AS Pensionikeskusega lepingu, et viimane pakuks II samba registripidaja teenust ja sellega seoses ka II sambast raha väljavõtmise avalduste vastuvõtmist ning ka raha väljamaksmist,“ öeldi ministeeriumist.

Seega AS Pensionikeskus saab tulu nii kodanikelt, fondivalitsejatelt, kontohalduritelt, kui kindlustusseltsidelt - hinnakiri on ka täiesti olemas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid