Forte kirjutas eile, et Kakumäe poolsaare põhjatipu panga lagunemine mereuhte tagajärjel on saanud sisse sellise hoo, et tänaseks on purustused jõudnud poolsaare uue ringtee vahetusse lähedusse ja ohustab selleäärseid elumaju.

Kohalikud elanikud on aga ette valmistanud projekti, mille kohaselt tuleb kalda ärauhte takistamiseks Kakumäe poolsaare lääneranda tipust alates 600 meetri ulatuses umbes sajameetrise vahega rajada kaldaga risti ulatuvad ja vähemalt 20 meetrit merre ulatuvad buunid ehk kannustammid. Buunid toimivad nii lainemurdjatena kui ka takistustena setete ärauhtumisele ning buunide taha settivad hoovustega Kakumäe lahe lõunapoolsest osast ärakantavad setted.

Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist Maret Vildak ütles Fortele, et keskkonnaametile ei ole seda ettepanekut arvamuse kujundamiseks esitatud.

„Praegu ei ole veel põhjust rääkida valmis projektist – kirjaski on toodud välja, et buunide täpne asukoht ja paigutus määratakse ehitusprojektiga, mille koostamisse kaasatakse rannauhteprotsesse mõistvaid asjatundjaid,“ rääkis Vildak.

Ta märkis, et kui ehituskeeluvööndisse kavandatakse rannakindlustust, ei ole seda võimalik projektiga teha – see tuleb kavandada planeeringuga ja vajadusel näha ette vajalikud uuringud.

Üldiselt leiab ta, et looduslike protsesside tulemusena astangud varisevad ja sellega tuleb hoonestamisel arvestada.

Keskkonnaamet ise rannakindlustusprojekte ei planeeri ega vii ellu. Ruumiline planeerimine või teede ehitus ja korrashoid on kohaliku omavalitsuse ülesanne – antud juhul on kohaliku võimu esindajaks Haabersti linnaosavalitsus, mille eesotsas Oleg Siljanov.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid